Tháng Sáu 28, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 27.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 943.11 (-1.7% ) ; Vol: 123tr HNX : 102.96 (-1.0% ) ; Vol: 27tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt […]
Tháng Sáu 27, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 26.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 959.13 (-0.1% ) ; Vol: 119tr HNX : 103.95 (-0.2% ) ; Vol: 24tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: C69, VCR II. Cổ […]
Tháng Sáu 25, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 25.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 960.13 (-0.3% ) ; Vol: 121tr HNX : 104.15 (-0.6% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: C69, VCR II. Cổ […]
Tháng Sáu 25, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 24.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 962.85 (+0.4% ) ; Vol: 113tr HNX : 104.78 (-0.1% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX bán ra cuối phiên, HNX bán ra Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]