Tháng Hai 19, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 19.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 964.35 (+0.3% ) ; Vol: 195tr HNX : 106.21 (-0.6% ) ; Vol: 38tr Hai sàn bán ra khá mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên, tuy nhiên mật độ phân phối tăng lên. Nắm giữ cổ phiếu, giảm dần mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, VEA, EIB, DPR, HMC, PHR, VCG 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: HT1, PHR, CMG, NTC, VCG, FIR, MSH, VIC, TVC, GEG, SRC, GMC, DPR, NT2, […]
Tháng Hai 18, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 18.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 961.30 (+1.1% ) ; Vol: 169tr HNX : 106.84 (+0.7% ) ; Vol: 38tr Hai sàn mua vào mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, VEA, EIB, DPR, HMC 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NT2, CMG, DPR, HMC, HT1, KBC, VIC, NTC, VCG, NTL, PHR, NNC, SBT, VSC, TVC, PPC, GEG, TCM, GMC, D2D, TNG, EIB, CMX, STK, ACL, […]
Tháng Hai 17, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 15.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 950.89 (-0.2% ) ; Vol: 145tr HNX : 106.11 (-0.0% ) ; Vol: 32tr Hai sàn bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, VEA, EIB, DPR, HMC 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NT2, SBT, NTL, DPR, GEG, HMC, VNG, PHR, HT1, PPC, NTC, VIC, NNC, VCG, DPM, CMG, TVC, ACL, STK, EIB, SRC, VSC, TNG, KBC, TCM, CMX, […]
Tháng Hai 17, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 14.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 952.34 (+0.8% ) ; Vol: 157tr HNX : 106.12 (-0.4% ) ; Vol: 36tr HSX mua vào, HNX bán ra nhẹ. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, VEA, EIB, DPR, HMC 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NT2, SBT, NTL, DPR, GEG, HMC, VNG, PHR, HT1, PPC, NTC, VIC, NNC, VCG, DPM, CMG, TVC, ACL, STK, EIB, […]