Tháng Hai 17, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 14.12.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 952.04 (-0.9% ) ; Vol: 131tr HNX : 106.65 (-0.6% ) ; Vol: 29tr Hai sàn bán ra mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn phá vỡ kênh lên. Bán cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét. 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: Không xem xét. 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: Không xem xét. II. Các mã Breakout trong ngày: Không xem xét Lưu ý: […]
Tháng Hai 17, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và cổ phiếu từ ngày 04.12.2018 – 13.12.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: Điểm số thị trường tăng trưởng ít, dấu hiệu đi ngang. Mật độ phân phối cả 2 sàn tăng dần lên. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận kênh lên nhẹ. Tuy nhiên, các cổ phiếu dẫn dắt thị trường rất chế. Hạn chế giải ngân cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: Chưa xem xét 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: Chưa xem xét II. Các […]
Tháng Mười Hai 3, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 03.12.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 951.59 (+2.7% ) ; Vol: 159tr HNX : 107.64 (+2.7% ) ; Vol: 43tr Hai sàn mua vào mạnh, lấy đà lại. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTL, PHR, VNG 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, VC3, GEG, SAB, DPM, PPC, BWE, FPT, HT1, PHR, SJD 5. Các […]
Tháng Mười Một 30, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 30.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 926.54 (-0.0% ) ; Vol: 129tr HNX : 104.82 (+0.6% ) ; Vol: 29tr HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên yếu. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, EVE, VC3, GEG, SAB, DPM 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: ACB, […]