Tháng Mười Một 30, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 30.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 926.54 (-0.0% ) ; Vol: 129tr HNX : 104.82 (+0.6% ) ; Vol: 29tr HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên yếu. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, EVE, VC3, GEG, SAB, DPM 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: ACB, […]
Tháng Mười Một 30, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 29.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 926.79 (-0.4% ) ; Vol: 117tr HNX : 104.17 (+0.1% ) ; Vol: 27tr Hai sàn bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên yếu. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, EVE, VC3, GEG, SAB, DPM 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: ACB, AMV, ATS, BFC, […]
Tháng Mười Một 29, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 28.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 930.20 (+0.8% ) ; Vol: 97tr HNX : 104.10 (+0.9% ) ; Vol: 27tr Hai sàn mua vào nhẹ. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên yếu. Nắm giữ cổ phiếu, giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, NNC, FTS, SJD, PHR, GKM, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, EVE, VC3, GEG, SAB 5. Các mã cổ […]
Tháng Mười Một 28, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 27.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 923.12 (+0.2% ) ; Vol: 109tr HNX : 103.19 (-0.8% ) ; Vol: 29tr Hai sàn bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên yếu. Nắm giữ cổ phiếu, giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, NNC, FTS, SJD, PHR, GKM, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, EVE, VC3 5. Các mã cổ phiếu tăng giá […]