Tháng Ba 1, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 28.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 965.47 (-2.5% ) ; Vol: 197tr HNX : 105.86 (-1.6% ) ; Vol: 58tr Hai sàn bán ra mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường phân phối dày, có nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, không mua thêm cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: EIB, DPR, HMC, PHR, VCG, NTC, VIC, CRC, DHG 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: TVC, GTN, DHG, TCM, VTP, MSH, PHR, D2D, HT1, VCG, DPR, SRC, PPC, […]
Tháng Hai 27, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 27.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 990.27 (+0.3% ) ; Vol: 205tr HNX : 107.63 (-0.0% ) ; Vol: 36tr Hai sàn bán ra, phân phối. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên, tuy nhiên phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: EIB, DPR, HMC, PHR, VCG, NTC, VIC, CRC, DHG 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: TVC, NTC, PHR, MSH, DPR, GTN, DHG, TCM, PPC, VCG, KBC, CRC, D2D, VIC, […]
Tháng Hai 26, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 26.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 987.06 (-0.7% ) ; Vol: 210tr HNX : 107.66 (+0.0% ) ; Vol: 37tr Hai sàn bán ra, phân phối. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên, tuy nhiên phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: EIB, DPR, HMC, PHR, VCG, NTC, VIC, CRC, DHG 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: VCG, CRC, D2D, DPR, HT1, MSH, NTC, PHR, PPC, TVC, VTP, VSC, NT2, VIC, […]
Tháng Hai 25, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 25.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 994.43 (+0.6% ) ; Vol: 181tr HNX : 107.61 (+0.7% ) ; Vol: 34tr Hai sàn mua vào. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, EIB, DPR, HMC, PHR, VCG, NTC, VIC 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: DPR, NTC, PHR, TVC, VCG, MSH, VIC, SRC, TCM, FIR, D2D, VTP, HT1, STK, EIB, PPC, CMG, DHG, NT2, VHM, TNG, CRC, VEA, […]