Tháng Ba 13, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 12.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,001.32 (+1.7% ) ; Vol: 180tr HNX : 109.55 (+1.1% ) ; Vol: 51tr Hai sàn mua vào mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, VCG, CRC, DHG, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK, CMX, GMC 4. Các cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: CRC, CMX, DPR, VTP, STK, PHR, GMC, PPC, D2D, VCG, BTP, GEG, […]
Tháng Ba 11, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 11.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 984.60 (-0.1% ) ; Vol: 143tr HNX : 108.32 (+0.1% ) ; Vol: 37tr Phiên 2 sàn biến động ít. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường có nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, VCG, CRC, DHG, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK 4. Các cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: TNG, GTN, CMX, CRC, GMC, VTP, NTC, VNG, D2D, PHR, […]
Tháng Ba 8, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 08.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 985.25 (-0.9% ) ; Vol: 176tr HNX : 108.22 (-0.6% ) ; Vol: 44tr Hai sàn bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường có nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, VCG, CRC, DHG, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL 4. Các cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: CRC, D2D, DHG, FIR, GEG, GTN, NTC, PHR, STK, VCG, VTP, VIC, GMC, […]
Tháng Ba 7, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 07.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 994.03 (-0.0% ) ; Vol: 188tr HNX : 108.88 (+0.4% ) ; Vol: 70tr Hai sàn bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên, tuy nhiên phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua thêm cổ phiếu nếu lợi nhuận đủ bảo hiểm. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, VCG, CRC, DHG, GTN, D2D, TNG 4. Các cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: VTP, DHG, STK, GEG, VIC, NTC, VCG, GTN, D2D, […]