Tháng Chín 15, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 13.09.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 987.22 (+1.1% ) ; Vol: 146tr VN30 : 905.05 (+1.2% ) ; Vol: 68tr HNX : 102.19 (+1.1% ) ; Vol: 20tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào tốt. Thị trường có dấu hiệu xác nhận kênh lên. Có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao […]
Tháng Tám 27, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 27.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 976.79 (-0.6% ) ; Vol: 151tr VN30 : 886.91 (-0.6% ) ; Vol: 59tr HNX : 102.86 (+0.0% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán tiếp tục bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Thanh lý cổ phiếu, hạn chế nẵm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Tám 26, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 26.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 982.88 (-1.0% ) ; Vol: 152tr VN30 : 892.48 (-0.9% ) ; Vol: 65tr HNX : 102.81 (-0.4% ) ; Vol: 22tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra khá mạnh. Thị trường kênh lên, tuy nhiên dấu hiệu bán ra mạnh, nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng tốt, hạn […]
Tháng Tám 23, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 23.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 992.45 (-0.5% ) ; Vol: 120tr VN30 : 900.53 (-0.1% ) ; Vol: 50tr HNX : 103.25 (-0.2% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]