Tháng Mười 28, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 27.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 946.47 (-0.5% ) ; Vol: 415tr VN30 : 915.46 (-0.4% ) ; Vol: 190tr HNXINDEX : 137.13 (-1.4% ) ; Vol: 48tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 27/10/2020, phiên thị trường hai sàn bán ra mạnh, HNX phá vỡ kênh lên. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, hạn chế […]
Tháng Mười 27, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 26.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 950.80 (-1.1% ) ; Vol: 405tr VN30 : 919.56 (-1.2% ) ; Vol: 167tr HNXINDEX : 139.03 (-1.9% ) ; Vol: 56tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 26/10/2020, phiên thị trường hai sàn bán ra mạnh, HNX phá vỡ kênh lên. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, hạn chế […]
Tháng Mười 25, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 23.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 961.26 (+1.2% ) ; Vol: 392tr VN30 : 930.30 (+1.3% ) ; Vol: 163tr HNXINDEX : 141.70 (+0.6% ) ; Vol: 61tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 23/10/2020, phiên thị trường hai sàn mua vào mạnh. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Mười 25, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 22.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 949.90 (+1.2% ) ; Vol: 316tr VN30 : 918.30 (+1.3% ) ; Vol: 134tr HNXINDEX : 140.86 (+0.6% ) ; Vol: 42tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 22/10/2020, phiên thị trường mua vào mạnh. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]