Tháng Ba 22, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 22.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: Không cập nhật. IBD VN sẽ cập nhật thông tin hàng ngày khi thị trường có dấu hiệu xác nhận lại kênh lên. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 4. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh hơn Thị trường chung: Không xem xét. 5. Các cổ phiếu tăng giá mạnh hơn Thị trường chung: Không xem xét. II. Các mã chuyển động, Breakout trong ngày: Không xem xét. Lưu […]
Tháng Ba 21, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 21.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 981.78 (-2.0% ) ; Vol: 241tr HNX : 107.81 (-1.7% ) ; Vol: 39tr Hai sàn bán ra mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, DCL, STK, CMX, TDM 4. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh hơn Thị trường chung: VGG, PHR, HDC, CRC, TDM, GEG, DPG, VTP, CSM, HMC, BWE, TRC, VEA, FTM, NNC, DHC, […]
Tháng Ba 20, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 20.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,002.30 (-0.4% ) ; Vol: 180tr HNX : 109.62 (-0.4% ) ; Vol: 38tr Hai sàn tiếp tục bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, TNG, TCM, STK, CMX, GMC, TDM, VEF, GEG, HDG, VGG 4. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh hơn Thị trường chung: CTR, TDM, CMX, VNG, CRC, GEG, PHR, […]
Tháng Ba 19, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 19.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,006.59 (-0.5% ) ; Vol: 199tr HNX : 110.06 (-0.7% ) ; Vol: 54tr Hai sàn bán ra mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên, tuy nhiên phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK, CMX, GMC, TDM, VEF, LMH, GEG, HDG 4. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh hơn Thị trường chung: CTR, BWE, KBC, HMC, PHR, […]