Tháng Năm 20, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 20.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 987.13 (+1.1% ) ; Vol: 134tr HNX : 106.31 (+0.5% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào tốt. Thị trường xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, SRC, NDN II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: Cổ phiếu tăng giá […]
Tháng Năm 17, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 17.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 976.48 (+0.1% ) ; Vol: 120tr HNX : 105.79 (-0.3% ) ; Vol: 33tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường xác nhận mua lại tốt. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ […]
Tháng Năm 16, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 16.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 975.69 (+0.0% ) ; Vol: 130tr HNX : 106.09 (-0.3% ) ; Vol: 27tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra cuối phiên. Thị trường xác nhận mua lại tốt. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: Cổ phiếu tăng giá […]
Tháng Năm 15, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 15.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 975.64 (+1.1% ) ; Vol: 154tr HNX : 106.43 (+0.7% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào tốt. Thị trường xác nhận mua lại tốt. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: Cổ phiếu tăng giá tốt, […]