Tháng Năm 24, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 24.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 970.03 (-1.3% ) ; Vol: 128tr HNX : 105.39 (-0.9% ) ; Vol: 32tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng, đồ thị “good”, lợi nhuận tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, NTC, HHP, CMG, VPG, SRC, SFG II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. […]
Tháng Năm 23, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 23.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 982.71 (-0.1% ) ; Vol: 108tr HNX : 106.30 (+0.2% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên, tuy nhiên mật độ phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu tăng trưởng. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, SRC,  SFG, NTC, HHP II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối […]
Tháng Năm 22, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 22.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 983.78 (-0.3% ) ; Vol: 127tr HNX : 106.13 (-0.1% ) ; Vol: 39tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường kênh lên, tuy nhiên mật độ phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu tăng trưởng. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, SRC,  SFG II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm […]
Tháng Năm 21, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 21.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 986.29 (-0.1% ) ; Vol: 126tr HNX : 106.28 (-0.0% ) ; Vol: 27tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, SRC, NDN, SFG II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: Cổ phiếu tăng giá […]