Tháng Mười Hai 17, 2019
Đầu tư chứng khoán Canslim, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, IBD VN

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 17.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 954.03 (-0.8% ) ; Vol: 239tr VN30 : 867.44 (-1.1% ) ; Vol: 72tr HNX : 102.90 (-0.3% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra manh. Thị trường phân phối dày, phá vỡ đường trung bình MA10, phá vỡ kênh lên. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng đang tăng […]
Tháng Mười Hai 16, 2019
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 16.12.2019

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 16.12.2019 I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 961.47 (-0.5% ) ; Vol: 202tr VN30 : 876.65 (-0.4% ) ; Vol: 67tr HNX : 103.22 (+0.3% ) ; Vol: 26tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra khá mạnh. Thị trường xác nhận kênh lên, tuy nhiên hiện tại phân phối dày, phá vỡ đường trung bình MA10. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu tránh ảnh hưởng […]
Tháng Mười Hai 13, 2019
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 13.12.2019

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 13.12.2019 I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 966.18 (-0.2% ) ; Vol: 173tr VN30 : 880.55 (-0.5% ) ; Vol: 66tr HNX : 102.93 (+0.2% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn  bán ra khá. Thị trường xác nhận kênh lên. Có thể xem xét giải ngân cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: CSC, HLD II. Cổ phiếu […]
Tháng Mười Hai 12, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 12.12.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 968.17 (+0.7% ) ; Vol: 155tr VN30 : 884.80 (+0.7% ) ; Vol: 57tr HNX : 102.71 (+0.3% ) ; Vol: 24tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn  mua vào khá tốt. Thị trường xác nhận kênh lên. Có thể xem xét giải ngân cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng. […]