Tháng Mười Một 24, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 20.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 990.00 (+0.7% ) ; Vol: 472tr VN30 : 950.89 (+0.6% ) ; Vol: 126tr HNXINDEX : 147.21 (+0.2% ) ; Vol: 62tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 20/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào mạnh. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]
Tháng Mười Một 24, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 19.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 983.26 (+1.0% ) ; Vol: 473tr VN30 : 944.92 (+0.8% ) ; Vol: 166tr HNXINDEX : 146.85 (+0.0% ) ; Vol: 57tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 19/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào mạnh. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]
Tháng Mười Một 24, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 18.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 973.53 (+0.5% ) ; Vol: 446tr VN30 : 937.67 (+0.3% ) ; Vol: 154tr HNXINDEX : 146.80 (+0.2% ) ; Vol: 59tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 18/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào mạnh. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: SIP, […]
Tháng Mười Một 24, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 17.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 968.90 (+1.9% ) ; Vol: 371tr VN30 : 934.65 (+2.0% ) ; Vol: 138tr HNXINDEX : 146.58 (+2.2% ) ; Vol: 66tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 17/11/2020, thị trường mua vào mạnh. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: ABC, SIP, ILB, […]