Tháng Sáu 21, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 21.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 959.20 (+0.0% ) ; Vol: 173tr HNX : 104.85 (-0.2% ) ; Vol: 22tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra khối lượng lớn. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Sáu 21, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 20.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 959.18 (+1.0% ) ; Vol: 129tr HNX : 105.06 (+1.2% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào tốt. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: C69, VCR […]
Tháng Sáu 12, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 12.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài, cho đến khi có dấu hiệu hồi phục> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 954.17 (-0.8% ) ; Vol: 100tr HNX : 103.56 (-0.4% ) ; Vol: 17tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra. Dấu hiệu kênh lên thất bại. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng đang tăng giá mạnh. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Sáu 12, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 11.06.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 962.07 (-0.1% ) ; Vol: 96tr HNX : 103.95 (-0.0% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra nhẹ. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:   II. Cổ […]