Tháng Tám 16, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 16.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 980.00 (+0.1% ) ; Vol: 156tr VN30 : 892.44 (+0.2% ) ; Vol: 70tr HNX : 102.35 (+0.7% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu […]
Tháng Tám 15, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 15.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 979.38 (+1.1% ) ; Vol: 131tr VN30 : 890.78 (+1.2% ) ; Vol: 50tr HNX : 101.66 (-0.3% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX mua vào khá mạnh, HNX bán ra. Thị trường có dấu hiệu xác nhận kênh lên. Có thể xem xét giải ngân thăm dò cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Bảy 30, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 30.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 986.02 (-1.2% ) ; Vol: 133tr HNX : 104.43 (-0.8% ) ; Vol: 24tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra mạnh.  Thị trường phá vỡ kênh lên, dấu hiệu down trend. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng đang tăng giá chạy mạnh về đích. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Bảy 29, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 29.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 997.94 (+0.5% ) ; Vol: 113tr HNX : 105.29 (-1.0% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX mua vào khối lượng thấp, HNX bán ra. Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng khi thị […]