Tháng Bảy 4, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 04.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 973.04 (+1.3% ) ; Vol: 135tr HNX : 104.34 (+0.6% ) ; Vol: 20tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào tốt. Thị trường uptrend. Nắm giữ có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VEC II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa […]
Tháng Bảy 3, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 03.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 960.39 (-0.2% ) ; Vol: 114tr HNX : 103.67 (+0.2% ) ; Vol: 16tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên HSX bán ra, HNX mua vào yếu. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Bảy 2, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 02.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 961.98 (-0.4% ) ; Vol: 108tr HNX : 103.46 (-0.6% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. […]
Tháng Bảy 1, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 01.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 965.61 (+1.6% ) ; Vol: 123tr HNX : 104.09 (+0.6% ) ; Vol: 22tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào mạnh. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. […]