Tháng Bảy 25, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 25.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 994.95 (+0.7% ) ; Vol: 141tr HNX : 106.76 (+0.3% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào tốt. Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng khi thị trường điều chỉnh. 3. […]
Tháng Bảy 24, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 24.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 988.41 (-0.1% ) ; Vol: 133tr HNX : 106.44 (-0.3% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra. Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng khi thị trường điều chỉnh. 3. Các […]
Tháng Bảy 23, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 23.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 989.46 (+0.8% ) ; Vol: 135tr HNX : 106.71 (-0.0% ) ; Vol: 25tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX mua vào, HNX bán ra. Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng khi thị trường điều chỉnh. […]
Tháng Bảy 22, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 22.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 982.04 (-0.0% ) ; Vol: 135tr HNX : 106.76 (-0.3% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra. Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh, có nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ có thể cổ phiếu hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng […]