Tháng Tám 21, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 21.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 994.38 (+1.0% ) ; Vol: 146tr VN30 : 900.54 (+0.7% ) ; Vol: 56tr HNX : 103.01 (+0.0% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX mua vào tốt, HNX mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ […]
Tháng Tám 20, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 20.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 984.67 (+0.4% ) ; Vol: 121tr VN30 : 894.45 (+0.3% ) ; Vol: 41tr HNX : 102.98 (+0.4% ) ; Vol: 26tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào. Thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Tám 19, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 19.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 981.03 (+0.1% ) ; Vol: 108tr VN30 : 891.78 (-0.1% ) ; Vol: 39tr HNX : 102.58 (+0.2% ) ; Vol: 17tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu […]
Tháng Tám 16, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 16.08.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 980.00 (+0.1% ) ; Vol: 156tr VN30 : 892.44 (+0.2% ) ; Vol: 70tr HNX : 102.35 (+0.7% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu […]