Tháng Chín 20, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 19.09.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 997.10 (+0.2% ) ; Vol: 140tr VN30 : 918.88 (+0.6% ) ; Vol: 58tr HNX : 104.04 (+1.7% ) ; Vol: 24tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào. Thị trường kênh lên. Nắm giữ và xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:   II. Cổ […]
Tháng Chín 18, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 18.09.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 995.15 (-0.2% ) ; Vol: 141tr VN30 : 913.48 (+0.1% ) ; Vol: 65tr HNX : 102.29 (+0.1% ) ; Vol: 18tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường kênh lên. Nắm giữ và xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao […]
Tháng Chín 17, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 17.09.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 996.74 (+0.7% ) ; Vol: 143tr VN30 : 912.38 (+0.4% ) ; Vol: 50tr HNX : 102.24 (+0.0% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên thị trường mua vào. Thị trường kênh lên. Nắm giữ và xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:   II. Cổ […]
Tháng Chín 16, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 16.09.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 989.86 (+0.3% ) ; Vol: 138tr VN30 : 908.60 (+0.4% ) ; Vol: 52tr HNX : 102.21 (+0.0% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào, rồi bán ra nhẹ cuối phiên. Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Nắm giữ và xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]