Tháng Mười 16, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 16.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 994.46 (+0.1% ) ; Vol: 158tr VN30 : 924.64 (+0.1% ) ; Vol: 55tr HNX : 105.93 (-0.1% ) ; Vol: 27tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra. Thị trường có dấu hiệu tạo lại kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]
Tháng Mười 15, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 15.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 993.05 (-0.1% ) ; Vol: 131tr VN30 : 923.27 (+0.1% ) ; Vol: 55tr HNX : 106.01 (-0.0% ) ; Vol: 24tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường có dấu hiệu tạo lại kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. […]
Tháng Mười 14, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 14.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 993.57 (+0.2% ) ; Vol: 172tr VN30 : 921.91 (+0.6% ) ; Vol: 82tr HNX : 106.05 (+0.7% ) ; Vol: 28tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường có dấu hiệu tạo lại kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. […]
Tháng Mười 11, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 11.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 991.84 (+0.5% ) ; Vol: 141tr VN30 : 916.68 (+0.4% ) ; Vol: 62tr HNX : 105.26 (+0.1% ) ; Vol: 18tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên thị trường mua vào khá tốt. Thị trường có dấu hiệu tạo lại kênh lên. Có thể mua thăm dò cổ phiếu với trọng thấp. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]