Tháng Hai 11, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 11.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 934.67 (+0.4% ) ; Vol: 159tr VN30 : 856.39 (+0.4% ) ; Vol: 70tr HNX : 104.78 (+0.8% ) ; Vol: 26tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 11/02/2020, hai sàn mua vào khá. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 Xu hướng xuống dừng lại, thị trường ra tín hiệu có thể xác nhận mua […]
Tháng Hai 10, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 10.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 930.73 (-1.1% ) ; Vol: 130tr VN30 : 852.87 (-1.2% ) ; Vol: 47tr HNX : 103.97 (-0.9% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 10/02/2020, hai sàn bán ra. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 Xu hướng xuống dừng lại, thị trường ra tín hiệu có thể xác nhận mua lại. […]
Tháng Hai 7, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 07.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 940.75 (+0.2% ) ; Vol: 165tr VN30 : 863.49 (+0.1% ) ; Vol: 73tr HNX : 104.92 (-0.9% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 07/02/2020, HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 Xu hướng xuống dừng lại, thị trường ra tín hiệu có thể […]
Tháng Hai 7, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 06.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 938.54 (+1.4% ) ; Vol: 206tr VN30 : 862.86 (+2.1% ) ; Vol: 98tr HNX : 105.84 (+2.6% ) ; Vol: 34tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 06/02/2020, hai sàn mua lại mạnh, VN30 có thể xem như ngày lấy đà. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 Xu hướng xuống dừng lại, thị trường […]