Tháng Mười Một 13, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 12.11.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,018.33 (+0.2% ) ; Vol: 181tr VN30 : 939.82 (+0.0% ) ; Vol: 66tr HNX : 106.96 (+0.2% ) ; Vol: 20tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao […]
Tháng Mười Một 8, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 11.11.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,016.75 (-0.6% ) ; Vol: 171tr VN30 : 939.72 (-0.5% ) ; Vol: 80tr HNX : 106.76 (-0.5% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra khá mạnh. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Mười Một 8, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 07.11.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,024.03 (-0.1% ) ; Vol: 167tr VN30 : 944.25 (+0.2% ) ; Vol: 76tr HNX : 106.88 (+0.1% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Nhóm cổ phiếu Mid bán ra, nhóm VN30 và HNX mua vào Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Mười Một 6, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 06.11.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,024.91 (+0.1% ) ; Vol: 183tr VN30 : 942.38 (+0.0% ) ; Vol: 75tr HNX : 106.75 (+0.0% ) ; Vol: 17tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra cuối phiên. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]