Tháng Mười 31, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 31.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 998.82 (-0.2% ) ; Vol: 189tr VN30 : 922.68 (-0.3% ) ; Vol: 63tr HNX : 105.19 (-0.7% ) ; Vol: 25tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra mạnh. Thị trường kênh lên, tuy nhiên phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Mười 30, 2019
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 30.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,000.89 (+0.5% ) ; Vol: 160tr VN30 : 925.07 (+0.1% ) ; Vol: 57tr HNX30 : 186.01 (+0.6% ) ; Vol: 15tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: SDI, TNA, […]
Tháng Mười 29, 2019
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 29.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 995.87 (-0.1% ) ; Vol: 178tr VN30 : 923.97 (-0.2% ) ; Vol: 59tr HNX : 104.68 (-0.3% ) ; Vol: 16tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường dấu hiệu tạo kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Mười 29, 2019
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 28.10.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 996.48 (-0.0% ) ; Vol: 150tr VN30 : 925.97 (-0.1% ) ; Vol: 60tr HNX : 105.04 (+0.3% ) ; Vol: 22tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường dấu hiệu tạo kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]