Tháng Mười Hai 26, 2019
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 26.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 958.59 (-0.2% ) ; Vol: 160tr VN30 : 872.07 (-0.1% ) ; Vol: 40tr HNX : 102.32 (-0.6% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra nhẹ. Thị trường ngày 25/12 xác nhận kênh lên tốt. Phiên ngày 26/12 điều chỉnh nhẹ, trong phạm vi cho phép. Thị trường trong xu hướng kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, và xem […]
Tháng Mười Hai 25, 2019
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 25.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 960.92 (+0.2% ) ; Vol: 195tr VN30 : 873.18 (+0.4% ) ; Vol: 54tr HNX : 102.93 (+0.5% ) ; Vol: 28tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn thị trường mua vào. Hai sàn mua vào khá, thị trường vượt đường trung bình MA10, hai sàn dấu hiệu xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, và xem xét mua bổ sung cổ […]
Tháng Mười Hai 24, 2019
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 24.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 958.88 (-0.1% ) ; Vol: 173tr VN30 : 869.88 (+0.2% ) ; Vol: 58tr HNX : 102.45 (+0.1% ) ; Vol: 20tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra rồi mua vào nhẹ cuối phiên. Thị trường đang kênh xuống, phiên ngày 18/12/2019 tìm thấy đáy ngắn hạn, hiện đang hồi phục nhưng chưa xác nhận. Hạn chế mua vào và nắm giữ cổ […]
Tháng Mười Hai 23, 2019
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 23.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 959.43 (+0.3% ) ; Vol: 190tr VN30 : 868.20 (-0.0% ) ; Vol: 72tr HNX : 102.35 (-0.1% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường đang kênh xuống, phiên ngày 18/12/2019 tìm thấy đáy ngắn hạn, hiện đang hồi phục nhưng chưa xác nhận. Hạn chế mua vào và nắm giữ cổ phiếu, […]