Tháng Tư 26, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 10.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 757.94 (-0.3% ) ; Vol: 295tr VN30 : 695.74 (-0.3% ) ; Vol: 147tr HNX : 106.18 (+1.0% ) ; Vol: 50tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 10/04/2020, HSX bán ra, HNX mua vào. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. Nắm giữ, […]
Tháng Tư 26, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 09.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 760.33 (+1.6% ) ; Vol: 271tr VN30 : 697.85 (+1.0% ) ; Vol: 111tr HNX : 105.08 (+1.1% ) ; Vol: 48tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 09/04/2020, hai sàn mua vào mạnh. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. Nắm giữ, xem […]
Tháng Tư 26, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 08.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 748.02 (+0.2% ) ; Vol: 203tr VN30 : 691.17 (-0.4% ) ; Vol: 77tr HNX : 103.93 (+0.5% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 08/04/2020, hai sàn mua vào nhẹ, VN30 bán ra. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. […]
Tháng Tư 8, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 07.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 746.69 (+1.3% ) ; Vol: 277tr VN30 : 693.61 (+1.6% ) ; Vol: 117tr HNX : 103.43 (+0.2% ) ; Vol: 56tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 07/04/2020, thị trường tiếp tục mua vào. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. Nắm giữ, […]