Tháng Một 2, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 02.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 966.67 (+0.6% ) ; Vol: 132tr VN30 : 886.88 (+0.9% ) ; Vol: 50tr HNX : 102.99 (+0.5% ) ; Vol: 20tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào tốt. Thị trường ngày 25/12/2019 xác nhận kênh lên tốt. Phiên ngày 02/01/2020 tiếp tục củng cố kênh lên tốt. Thị trường trong xu hướng kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, và xem xét […]
Tháng Mười Hai 31, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 31.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 960.99 (-0.4% ) ; Vol: 144tr VN30 : 879.06 (-0.1% ) ; Vol: 44tr HNX : 102.51 (+0.3% ) ; Vol: 26tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn trái chiều, HSX bán ra, HNX mua vào. Thị trường ngày 25/12 xác nhận kênh lên tốt. Phiên ngày 31/12 điều chỉnh tự nhiên. Thị trường trong xu hướng kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, và […]
Tháng Mười Hai 30, 2019
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 30.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 965.03 (+0.2% ) ; Vol: 148tr VN30 : 880.29 (+0.4% ) ; Vol: 34tr HNX : 102.16 (-0.4% ) ; Vol: 27tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn trái chiều, HSX mua vào, HNX bán ra. Thị trường ngày 25/12 xác nhận kênh lên tốt. Phiên ngày 30/12 tiếp tục củng cố kênh lên tốt. Thị trường trong xu hướng kênh lên. Nắm giữ […]
Tháng Mười Hai 27, 2019
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 27.12.2019

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 963.51 (+0.5% ) ; Vol: 127tr VN30 : 876.38 (+0.5% ) ; Vol: 27tr HNX : 102.60 (+0.3% ) ; Vol: 25tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào cuối phiên. Thị trường ngày 25/12 xác nhận kênh lên tốt. Phiên ngày 27/12 tiếp tục củng cố kênh lên tốt. Thị trường trong xu hướng kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, và xem […]