Tháng Tư 27, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 22.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 768.92 (+0.3% ) ; Vol: 223tr VN30 : 714.42 (+1.1% ) ; Vol: 86tr HNX : 106.80 (+2.0% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 22/04/2020, hai sàn mua vào. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ trọng nắm giữ […]
Tháng Tư 26, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 21.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 766.84 (-3.5% ) ; Vol: 369tr VN30 : 706.65 (-4.0% ) ; Vol: 129tr HNX : 104.70 (-4.5% ) ; Vol: 73tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 21/04/2020, hai sàn bán ra  mạnh. Thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ trọng nắm giữ cổ […]
Tháng Tư 26, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 20.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 794.97 (+0.7% ) ; Vol: 305tr VN30 : 736.31 (+0.2% ) ; Vol: 99tr HNX : 109.68 (-0.7% ) ; Vol: 68tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 20/04/2020, HSX tiếp tục mua vào, HNX bán ra. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. […]
Tháng Tư 26, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 17.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 789.60 (+1.1% ) ; Vol: 268tr VN30 : 734.98 (+1.2% ) ; Vol: 101tr HNX : 110.46 (+1.6% ) ; Vol: 51tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 17/04/2020, thị trường tiếp tục mua vào. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. Nắm giữ, […]