Tháng Tư 28, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 28.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 767.21 (-0.5% ) ; Vol: 197tr VN30 : 715.74 (-0.5% ) ; Vol: 65tr HNX : 106.26 (-0.0% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 28/04/2020, hai sàn tiếp tục bán ra. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ trọng […]
Tháng Tư 28, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 27.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 770.77 (-0.8% ) ; Vol: 257tr VN30 : 719.66 (-0.7% ) ; Vol: 82tr HNX : 106.30 (-0.6% ) ; Vol: 38tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 27/04/2020, hai sàn bán ra khá. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ trọng nắm […]
Tháng Tư 27, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 24.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 776.66 (+0.4% ) ; Vol: 226tr VN30 : 725.05 (+1.1% ) ; Vol: 65tr HNX : 106.97 (+0.0% ) ; Vol: 43tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 24/04/2020, hai sàn mua vào yếu. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ trọng nắm […]
Tháng Tư 27, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 23.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 773.91 (+0.6% ) ; Vol: 189tr VN30 : 717.49 (+0.4% ) ; Vol: 63tr HNX : 106.97 (+0.2% ) ; Vol: 47tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 23/04/2020, hai sàn mua vào yếu. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ trọng nắm […]