Tháng Tư 26, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 08.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 748.02 (+0.2% ) ; Vol: 203tr VN30 : 691.17 (-0.4% ) ; Vol: 77tr HNX : 103.93 (+0.5% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 08/04/2020, hai sàn mua vào nhẹ, VN30 bán ra. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. […]
Tháng Tư 8, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 07.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 746.69 (+1.3% ) ; Vol: 277tr VN30 : 693.61 (+1.6% ) ; Vol: 117tr HNX : 103.43 (+0.2% ) ; Vol: 56tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 07/04/2020, thị trường tiếp tục mua vào. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. Nắm giữ, […]
Tháng Tư 8, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 06.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 736.75 (+5.0% ) ; Vol: 305tr VN30 : 682.65 (+5.2% ) ; Vol: 127tr HNX : 103.26 (+5.5% ) ; Vol: 61tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 06/04/2020, thị trường mua lại rất mạnh. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên 06/04/2020 lấy đà, xác nhận thị trường kênh lên rõ nét. Nắm giữ, […]
Tháng Tư 3, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 03.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 701.80 (+3.2% ) ; Vol: 198tr VN30 : 649.15 (+3.2% ) ; Vol: 84tr HNX : 97.85 (+2.3% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 03/04/2020, thị trường mua lại mạnh. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên mua lại, thị trường xác nhận dấu hiệu hồi phục tốt. Có thể xem […]