Tháng Một 9, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 09.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 960.15 (+1.2% ) ; Vol: 133tr VN30 : 877.76 (+1.5% ) ; Vol: 46tr HNX : 101.25 (+0.9% ) ; Vol: 22tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào. Phiên ngày 06/01/2020 thị trường bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Ngày 08/01/2020 tạm xác định đáy gần nhất.  Hạn chế mua và nắm giữ cổ phiếu trừ cổ phiếu tăng […]
Tháng Một 8, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 08.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 948.98 (-1.0% ) ; Vol: 179tr VN30 : 865.18 (-1.3% ) ; Vol: 53tr HNX : 100.33 (-1.1% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn đỏ lửa bán ra mạnh. Phiên ngày 06/01/2020 thị trường bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Không mua bổ sung cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu trừ cổ phiếu tăng trưởng, […]
Tháng Một 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 07.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 958.88 (+0.3% ) ; Vol: 130tr VN30 : 876.70 (+0.5% ) ; Vol: 40tr HNX : 101.42 (+0.2% ) ; Vol: 19tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào. Phiên ngày 06/01/2020 thị trường bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Không mua bổ sung cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu trừ cổ phiếu tăng trưởng, đang tăng giá […]
Tháng Một 6, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 06.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 955.79 (-1.0% ) ; Vol: 141tr VN30 : 872.34 (-1.2% ) ; Vol: 37tr HNX : 101.23 (-1.1% ) ; Vol: 25tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra khá mạnh. Phiên ngày 06/01/2020 thị trường bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Không mua bổ sung cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu trừ cổ phiếu tăng trưởng, đang […]