Tháng Hai 18, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 18.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 927.93 (-0.7% ) ; Vol: 164tr VN30 : 861.71 (-0.5% ) ; Vol: 60tr HNX : 110.07 (+0.5% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 18/02/2020, HSX bán ra, HNX mua vào, Vnindex dấu hiệu phá vỡ kênh lên, tuy nhiên Vn30 duy trì khá tốt. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 […]
Tháng Hai 17, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 17.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 934.77 (-0.3% ) ; Vol: 149tr VN30 : 866.27 (+0.0% ) ; Vol: 58tr HNX : 109.57 (-0.2% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 17/02/2020, hai sàn bán ra nhẹ, điều chỉnh tự nhiên. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 Thị trường kênh lên nhẹ. Thận trọng nắm giữ cổ phiếu, […]
Tháng Hai 14, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 14.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 937.45 (-0.1% ) ; Vol: 172tr VN30 : 865.86 (+0.2% ) ; Vol: 75tr HNX : 109.74 (+1.4% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 14/02/2020, HSX bán ra cuối phiên, HNX mua vào tốt. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 Xu hướng xuống dừng lại, thị trường ra tín hiệu có […]
Tháng Hai 13, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 13.02.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 938.24 (+0.1% ) ; Vol: 163tr VN30 : 864.16 (+0.1% ) ; Vol: 58tr HNX : 108.19 (-0.3% ) ; Vol: 37tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên 13/02/2020, HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ. Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020 Xu hướng xuống dừng lại, thị trường ra tín hiệu có thể […]