Tháng Sáu 9, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 09.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 899.43 (-0.1% ) ; Vol: 451tr VN30 : 837.02 (-0.2% ) ; Vol: 152tr HNXINDEX : 120.13 (+0.0% ) ; Vol: 79tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 09/06/2020, hai sàn bán ra, nhiều mã cổ phiếu về đích dao động mạnh. Thị trường rủi ro nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh, theo dõi chốt lời, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. […]
Tháng Sáu 9, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 08.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 899.92 (+1.5% ) ; Vol: 509tr VN30 : 838.52 (+1.5% ) ; Vol: 156tr HNXINDEX : 120.10 (+1.7% ) ; Vol: 102tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 08/06/2020, thị trường mua vào, nhiều mã cổ phiếu về đích dao động mạnh. Thị trường rủi ro nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh, theo dõi chốt lời, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. […]
Tháng Sáu 6, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 05.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 886.22 (+0.3% ) ; Vol: 451tr VN30 : 826.47 (+0.3% ) ; Vol: 148tr HNXINDEX : 118.08 (+0.6% ) ; Vol: 67tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 05/06/2020, thị trường mua vào, nhiều mã cổ phiếu về đích dao động mạnh. Thị trường rủi ro nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh, theo dõi chốt lời, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. […]
Tháng Sáu 6, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 04.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 883.90 (+0.3% ) ; Vol: 394tr VN30 : 823.77 (-0.1% ) ; Vol: 135tr HNXINDEX : 117.42 (+0.8% ) ; Vol: 65tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 04/06/2020, thị trường mua vào rồi bán ra cuối phiên, nhiều mã cổ phiếu về đích dao động mạnh. Thị trường rủi ro nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh, theo dõi chốt lời, hạn chế […]