Tháng Năm 14, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 14.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 832.40 (-0.2% ) ; Vol: 274tr VN30 : 780.73 (-0.4% ) ; Vol: 86tr HNX : 111.35 (-0.5% ) ; Vol: 59tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 14/05/2020, phiên hai sàn bán ra. Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên. Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu […]
Tháng Năm 13, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 13.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 834.21 (-0.1% ) ; Vol: 339tr VN30 : 783.69 (+0.2% ) ; Vol: 122tr HNX : 111.86 (+0.1% ) ; Vol: 61tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 13/05/2020, phiên hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên, thị trường phân phối. Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên. Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem […]
Tháng Năm 12, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 12.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 835.32 (+0.8% ) ; Vol: 290tr VN30 : 782.45 (+0.7% ) ; Vol: 105tr HNX : 111.78 (+0.2% ) ; Vol: 52tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 12/05/2020, hai sàn tiếp tục mua vào mạnh. Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên. Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các […]
Tháng Năm 11, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 11.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 828.33 (+1.8% ) ; Vol: 269tr VN30 : 777.13 (+2.2% ) ; Vol: 108tr HNX : 111.57 (+1.4% ) ; Vol: 51tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 11/05/2020, hai sàn tiếp tục mua vào mạnh. Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên. Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các […]