Tháng Ba 28, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 27.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 696.06 (+0.3% ) ; Vol: 212tr VN30 : 642.23 (-0.7% ) ; Vol: 103tr HNX : 97.35 (-0.5% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 27/03/2020, phiên hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona, phiên ngày 24/03/2020 xác định đáy ngắn hạn gần nhất. Chưa mua vào cổ […]
Tháng Ba 27, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 26.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 694.21 (+0.6% ) ; Vol: 171tr VN30 : 646.70 (-0.9% ) ; Vol: 74tr HNX : 97.81 (-2.3% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 26/03/2020, phiên hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona, phiên ngày 24/03/2020 xác định đáy ngắn hạn gần nhất. Chưa mua vào cổ […]
Tháng Ba 25, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 25.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 690.25 (+4.7% ) ; Vol: 210tr VN30 : 652.31 (+4.3% ) ; Vol: 86tr HNX : 100.09 (+3.2% ) ; Vol: 43tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 25/03/2020, phiên hai sàn mua vào mạnh. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona, phiên ngày 24/03/2020 xác định đáy ngắn hạn gần nhất. Chưa mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm […]
Tháng Ba 25, 2020
Đầu tư chứng khoán Canslim, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, IBD VN

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 24.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 659.21 (-1.1% ) ; Vol: 213tr VN30 : 625.43 (-1.2% ) ; Vol: 86tr HNX : 96.95 (+0.5% ) ; Vol: 51tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 24/03/2020, thị trường tiếp tục bán ra. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]