Tháng Tư 3, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 03.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 701.80 (+3.2% ) ; Vol: 198tr VN30 : 649.15 (+3.2% ) ; Vol: 84tr HNX : 97.85 (+2.3% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 03/04/2020, thị trường mua lại mạnh. Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất. Phiên mua lại, thị trường xác nhận dấu hiệu hồi phục tốt. Có thể xem […]
Tháng Tư 1, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 01.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 680.23 (+2.7% ) ; Vol: 203tr VN30 : 628.79 (+3.0% ) ; Vol: 73tr HNX : 95.61 (+3.2% ) ; Vol: 33tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 01/04/2020, thị trường phiên mua lại. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Chưa mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, […]
Tháng Tư 1, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 31.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 662.53 (+0.0% ) ; Vol: 228tr VN30 : 610.76 (-0.4% ) ; Vol: 77tr HNX : 92.64 (-0.7% ) ; Vol: 50tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 31/03/2020, thị trường tiếp tục bán ra. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Chưa mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Ba 31, 2020
Đầu tư chứng khoán Canslim, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, IBD VN

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 30.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 662.26 (-4.9% ) ; Vol: 194tr VN30 : 613.02 (-4.5% ) ; Vol: 81tr HNX : 93.28 (-4.2% ) ; Vol: 40tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 30/03/2020, thị trường tiếp tục bán ra mạnh. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Chưa mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]