Tháng Bảy 17, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 13.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 868.72 (-0.3% ) ; Vol: 204tr VN30 : 806.17 (-0.4% ) ; Vol: 66tr HNXINDEX : 115.65 (-0.0% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 13/07/2020, phiên hai sàn bán ra. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Bảy 16, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 10.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 871.21 (-0.6% ) ; Vol: 255tr VN30 : 809.02 (-1.0% ) ; Vol: 71tr HNXINDEX : 115.66 (-0.4% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 10/07/2020, phiên hai sàn bán ra. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Bảy 9, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 09.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 876.46 (+1.4% ) ; Vol: 259tr VN30 : 817.08 (+1.5% ) ; Vol: 81tr HNXINDEX : 116.16 (+1.6% ) ; Vol: 46tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 09/07/2020, hai sàn mua vào mạnh. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Bảy 8, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 08.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 863.42 (+0.3% ) ; Vol: 284tr VN30 : 805.68 (+0.3% ) ; Vol: 87tr HNXINDEX : 113.71 (+0.6% ) ; Vol: 33tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 08/07/2020, hai sàn mua vào rồi bán ra nhẹ cuối phiên. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]