Tháng Ba 25, 2020
Đầu tư chứng khoán Canslim, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, IBD VN

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 24.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 659.21 (-1.1% ) ; Vol: 213tr VN30 : 625.43 (-1.2% ) ; Vol: 86tr HNX : 96.95 (+0.5% ) ; Vol: 51tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 24/03/2020, thị trường tiếp tục bán ra. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Ba 25, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 23.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 666.59 (-6.1% ) ; Vol: 223tr VN30 : 632.86 (-6.1% ) ; Vol: 81tr HNX : 96.46 (-5.2% ) ; Vol: 65tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 23/03/2020, hai sàn tiếp tục bán ra. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Ba 22, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 20.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 709.73 (-2.2% ) ; Vol: 197tr VN30 : 673.70 (-0.9% ) ; Vol: 81tr HNX : 101.79 (+0.8% ) ; Vol: 50tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 20/03/2020, hai sàn tiếp tục bán ra. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Ba 22, 2020
Đầu tư chứng khoán Canslim, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, IBD VN

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 19.03.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 725.94 (-2.9% ) ; Vol: 309tr VN30 : 679.55 (-3.0% ) ; Vol: 73tr HNX : 100.99 (-0.8% ) ; Vol: 88tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 19/03/2020, hai sàn tiếp tục bán ra mạnh. Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]