Tháng Sáu 21, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 17.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 854.44 (-0.2% ) ; Vol: 311tr VN30 : 796.43 (-0.3% ) ; Vol: 76tr HNXINDEX : 113.27 (-1.9% ) ; Vol: 70tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 17/06/2020, phiên thị trường bán ra. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời cổ phiếu, […]
Tháng Sáu 16, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 16.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 856.13 (+2.8% ) ; Vol: 360tr VN30 : 798.82 (+2.6% ) ; Vol: 85tr HNXINDEX : 115.49 (+1.5% ) ; Vol: 61tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 16/06/2020, phiên hồi, hai sàn mua vào. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời cổ […]
Tháng Sáu 16, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 15.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 832.47 (-3.6% ) ; Vol: 470tr VN30 : 778.71 (-3.6% ) ; Vol: 142tr HNXINDEX : 113.82 (-2.6% ) ; Vol: 82tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 15/06/2020, hai sàn tiếp tục bán ra mạnh. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời […]
Tháng Sáu 12, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 12.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 863.52 (-0.4% ) ; Vol: 582tr VN30 : 807.76 (+0.1% ) ; Vol: 183tr HNXINDEX : 116.91 (+0.7% ) ; Vol: 80tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 12/06/2020, hai sàn tiếp tục bán ra rồi mua vào nhẹ cuối phiên. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá […]