Tháng Năm 6, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 05.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 764.16 (+0.2% ) ; Vol: 169tr VN30 : 711.01 (+0.2% ) ; Vol: 49tr HNX : 105.41 (-0.3% ) ; Vol: 26tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 05/05/2020, HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ […]
Tháng Năm 5, 2020
IBD VN - Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 04.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 762.47 (-0.9% ) ; Vol: 254tr VN30 : 709.35 (-0.8% ) ; Vol: 66tr HNX : 105.72 (-1.1% ) ; Vol: 40tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 04/05/2020, hai sàn tiếp tục bán ra, VNINDEX phá vỡ kênh lên. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt […]
Tháng Tư 30, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 29.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 769.11 (+0.2% ) ; Vol: 211tr VN30 : 715.33 (-0.1% ) ; Vol: 70tr HNX : 106.84 (+0.5% ) ; Vol: 48tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 29/04/2020, HSX tiếp tục bán ra, HNX mua vào. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm […]
Tháng Tư 28, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 28.04.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 767.21 (-0.5% ) ; Vol: 197tr VN30 : 715.74 (-0.5% ) ; Vol: 65tr HNX : 106.26 (-0.0% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 28/04/2020, hai sàn tiếp tục bán ra. Ngày 21/04 thị trường bán ra mạnh, thủng đường trung bình MA10. Rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể chốt lời, và giảm tỷ trọng […]