Tháng Tám 10, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 10.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 841.46 (+0.2% ) ; Vol: 230tr VN30 : 782.15 (+0.1% ) ; Vol: 68tr HNXINDEX : 112.78 (-0.5% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 10/08/2020, HSX mua vào rồi bán ra cuối phiên (phân phối), HNX mua vào. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ […]
Tháng Tám 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 07.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 841.46 (+0.2% ) ; Vol: 230tr VN30 : 782.15 (+0.1% ) ; Vol: 68tr HNXINDEX : 112.78 (-0.5% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 07/08/2020, HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao […]
Tháng Tám 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 06.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 840.04 (+0.3% ) ; Vol: 234tr VN30 : 781.60 (+0.1% ) ; Vol: 64tr HNXINDEX : 113.35 (-0.6% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 06/08/2020, HSX tiếp tục mua vào, HNX bán ra. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, […]
Tháng Tám 5, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 05.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 837.80 (+1.2% ) ; Vol: 265tr VN30 : 780.71 (+1.6% ) ; Vol: 85tr HNXINDEX : 114.02 (+1.3% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 05/08/2020, hai sàn mua vào mạnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]