Tháng Năm 27, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 27.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 857.48 (-1.3% ) ; Vol: 354tr VN30 : 801.36 (-1.7% ) ; Vol: 119tr HNXINDEX : 108.89 (-1.4% ) ; Vol: 58tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 27/05/2020, phiên hai sàn bán ra mạnh. VN30 điều chỉnh mạnh trên mức 1.5%, phá kênh lên. Hầu hết các cổ phiếu về đích điều chỉnh mạnh. Thị trường dấu hiệu phá vỡ kênh lên, hạn chế […]
Tháng Năm 27, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 26.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 869.13 (+1.2% ) ; Vol: 306tr VN30 : 815.01 (+1.0% ) ; Vol: 102tr HNXINDEX : 110.49 (+1.2% ) ; Vol: 61tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 26/05/2020, phiên hai sàn mua vào. Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên. Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, thị trường nhiều mã cổ phiếu về đích dao động mạnh, hạn […]
Tháng Năm 25, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 25.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 859.04 (+0.7% ) ; Vol: 260tr VN30 : 807.25 (+0.5% ) ; Vol: 82tr HNXINDEX : 109.15 (+2.0% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 25/05/2020, phiên hai sàn mua vào. Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên. Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu […]
Tháng Năm 22, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 22.05.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 852.74 (-1.2% ) ; Vol: 265tr VN30 : 803.14 (-1.5% ) ; Vol: 95tr HNXINDEX : 107.04 (+1.2% ) ; Vol: 67tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 22/05/2020, phiên thị trường bán ra. Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên. Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu […]