Tháng Mười 6, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 18.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 900.95 (+0.8% ) ; Vol: 304tr VN30 : 841.26 (+1.1% ) ; Vol: 94tr HNXINDEX : 129.20 (+0.6% ) ; Vol: 43tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 18/09/2020, thị trường mua vào mạnh. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHA, IDC II. […]
Tháng Mười 6, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 17.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 894.04 (-0.4% ) ; Vol: 371tr VN30 : 831.84 (-0.3% ) ; Vol: 97tr HNXINDEX : 128.47 (+0.5% ) ; Vol: 58tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 17/09/2020, HSX bán ra nhẹ, HNX mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Mười 6, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 16.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 897.47 (+0.1% ) ; Vol: 263tr VN30 : 834.50 (+0.1% ) ; Vol: 54tr HNXINDEX : 127.87 (-0.0% ) ; Vol: 53tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 16/09/2020, HSX bán ra nhẹ, HNX mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Mười 6, 2020

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 15.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 896.26 (+0.2% ) ; Vol: 343tr VN30 : 833.33 (+0.1% ) ; Vol: 88tr HNXINDEX : 127.93 (+0.4% ) ; Vol: 58tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 15/09/2020, hai sàn mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: II. Cổ phiếu […]