Tháng Sáu 12, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 12.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 863.52 (-0.4% ) ; Vol: 582tr VN30 : 807.76 (+0.1% ) ; Vol: 183tr HNXINDEX : 116.91 (+0.7% ) ; Vol: 80tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 12/06/2020, hai sàn tiếp tục bán ra rồi mua vào nhẹ cuối phiên. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá […]
Tháng Sáu 11, 2020
Đầu tư chứng khoán Canslim, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, IBD VN

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 11.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 867.37 (-3.6% ) ; Vol: 666tr VN30 : 806.87 (-3.8% ) ; Vol: 192tr HNXINDEX : 116.06 (-3.8% ) ; Vol: 118tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ […]
Tháng Sáu 11, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 10.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 900.00 (+0.1% ) ; Vol: 514tr VN30 : 839.11 (+0.2% ) ; Vol: 164tr HNXINDEX : 120.68 (+0.5% ) ; Vol: 73tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 10/06/2020, hai sàn mua vào nhẹ, nhiều mã cổ phiếu về đích dao động mạnh. Thị trường rủi ro nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh, theo dõi chốt lời, hạn chế mua bổ sung cổ […]
Tháng Sáu 9, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 09.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 899.43 (-0.1% ) ; Vol: 451tr VN30 : 837.02 (-0.2% ) ; Vol: 152tr HNXINDEX : 120.13 (+0.0% ) ; Vol: 79tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 09/06/2020, hai sàn bán ra, nhiều mã cổ phiếu về đích dao động mạnh. Thị trường rủi ro nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh, theo dõi chốt lời, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. […]