Tháng Mười 7, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 30.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 905.21 (+0.1% ) ; Vol: 310tr VN30 : 858.54 (+0.3% ) ; Vol: 105tr HNXINDEX : 132.93 (+0.9% ) ; Vol: 43tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 30/09/2020, phiên thị trường mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VIB, STB, […]
Tháng Mười 7, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 29.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 903.98 (-0.9% ) ; Vol: 440tr VN30 : 856.20 (-0.8% ) ; Vol: 135tr HNXINDEX : 131.74 (-1.0% ) ; Vol: 62tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 29/09/2020, phiên thị trường bán ra khá mạnh, phiên thị trường phân phối. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Mười 7, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 28.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 912.50 (+0.5% ) ; Vol: 379tr VN30 : 863.31 (+1.0% ) ; Vol: 135tr HNXINDEX : 133.12 (+1.2% ) ; Vol: 52tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 28/09/2020, phiên thị trường mua vào mạnh. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: HSG, VIB, […]
Tháng Mười 7, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 25.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 908.27 (-0.0% ) ; Vol: 326tr VN30 : 854.71 (+0.2% ) ; Vol: 105tr HNXINDEX : 131.52 (-0.1% ) ; Vol: 48tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 25/09/2020, phiên thị trường bán ra. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: HSG, VIB, STB, […]