Tháng Bảy 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 30.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 825.11 (-0.5% ) ; Vol: 309tr VN30 : 770.53 (-0.6% ) ; Vol: 74tr HNXINDEX : 109.76 (-0.5% ) ; Vol: 58tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 30/06/2020, thị trường hai sàn tiếp tục bán ra. Ngày 25/06/2020, thị trường dấu hiệu thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, không mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Bảy 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 29.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 829.36 (-2.7% ) ; Vol: 336tr VN30 : 774.81 (-2.6% ) ; Vol: 97tr HNXINDEX : 110.32 (-2.8% ) ; Vol: 53tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 29/06/2020, thị trường hai sàn tiếp tục bán ra. Ngày 25/06/2020, thị trường dấu hiệu thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, không mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Bảy 7, 2020
Đầu tư chứng khoán Canslim, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, IBD VN

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 26.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 851.98 (-0.3% ) ; Vol: 259tr VN30 : 795.53 (-0.1% ) ; Vol: 54tr HNXINDEX : 113.45 (-0.5% ) ; Vol: 50tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 26/06/2020, thị trường hai sàn tiếp tục bán ra. Ngày 25/06/2020, thị trường dấu hiệu thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, không mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Bảy 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 25.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 854.59 (-0.6% ) ; Vol: 285tr VN30 : 796.51 (-0.6% ) ; Vol: 75tr HNXINDEX : 114.07 (+0.3% ) ; Vol: 58tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 25/06/2020, thị trường hai sàn tiếp tục bán ra. Dấu hiệu thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, không mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao […]