Tháng Mười Một 13, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 13.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 966.29 (+0.7% ) ; Vol: 420tr VN30 : 931.20 (+0.9% ) ; Vol: 123tr HNXINDEX : 144.74 (+0.1% ) ; Vol: 49tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 13/11/2020, thị trường mua vào mạnh. 04/11/2020 thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: PET, […]
Tháng Mười Một 13, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 12.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 959.28 (+0.7% ) ; Vol: 320tr VN30 : 923.00 (+0.7% ) ; Vol: 89tr HNXINDEX : 144.62 (+2.0% ) ; Vol: 58tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 12/11/2020, thị trường hai sàn mua vào tốt. 04/11/2020 thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Mười Một 12, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 11.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 952.22 (+0.0% ) ; Vol: 377tr VN30 : 916.68 (+0.0% ) ; Vol: 121tr HNXINDEX : 141.82 (+0.3% ) ; Vol: 80tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 11/11/2020, thị trường HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. 04/11/2020 thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, […]
Tháng Mười Một 10, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 10.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 951.90 (-0.0% ) ; Vol: 422tr VN30 : 916.50 (-0.1% ) ; Vol: 146tr HNXINDEX : 141.37 (-0.2% ) ; Vol: 80tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 10/11/2020, thị trường hai sàn bán ra khối lượng lớn, thị trường phần phối. 04/11/2020 thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu […]