Tháng Sáu 21, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 19.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 868.56 (+1.6% ) ; Vol: 372tr VN30 : 808.28 (+1.4% ) ; Vol: 81tr HNXINDEX : 115.36 (+2.3% ) ; Vol: 48tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 19/06/2020, phiên thị trường 2 sàn mua vào khá. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt […]
Tháng Sáu 21, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 18.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 855.27 (+0.1% ) ; Vol: 235tr VN30 : 797.08 (+0.1% ) ; Vol: 59tr HNXINDEX : 112.74 (-0.5% ) ; Vol: 48tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 18/06/2020, thị trường HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, […]
Tháng Sáu 21, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 17.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 854.44 (-0.2% ) ; Vol: 311tr VN30 : 796.43 (-0.3% ) ; Vol: 76tr HNXINDEX : 113.27 (-1.9% ) ; Vol: 70tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 17/06/2020, phiên thị trường bán ra. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời cổ phiếu, […]
Tháng Sáu 16, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 16.06.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 856.13 (+2.8% ) ; Vol: 360tr VN30 : 798.82 (+2.6% ) ; Vol: 85tr HNXINDEX : 115.49 (+1.5% ) ; Vol: 61tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 16/06/2020, phiên hồi, hai sàn mua vào. Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra. Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời cổ […]