Tháng Bảy 17, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 16.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 876.83 (+0.8% ) ; Vol: 221tr VN30 : 819.83 (+1.2% ) ; Vol: 65tr HNXINDEX : 115.59 (-0.3% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 16/07/2020, HSX mua vào tốt, HNX bán ra nhẹ. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, […]
Tháng Bảy 17, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 15.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 869.91 (+0.2% ) ; Vol: 223tr VN30 : 810.16 (+0.6% ) ; Vol: 53tr HNXINDEX : 115.91 (-0.2% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 15/07/2020, HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, […]
Tháng Bảy 17, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 14.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 868.11 (-0.1% ) ; Vol: 205tr VN30 : 805.37 (-0.1% ) ; Vol: 60tr HNXINDEX : 116.14 (+0.4% ) ; Vol: 32tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 14/07/2020, phiên hai sàn bán ra nhẹ. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Bảy 17, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 13.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 868.72 (-0.3% ) ; Vol: 204tr VN30 : 806.17 (-0.4% ) ; Vol: 66tr HNXINDEX : 115.65 (-0.0% ) ; Vol: 29tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 13/07/2020, phiên hai sàn bán ra. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]