Tháng Bảy 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 07.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 863.42 (+0.3% ) ; Vol: 284tr VN30 : 805.68 (+0.3% ) ; Vol: 87tr HNXINDEX : 113.71 (+0.6% ) ; Vol: 33tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 07/07/2020, hai sàn mua vào rồi bán ra nhẹ cuối phiên. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]
Tháng Bảy 7, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 06.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 861.16 (+1.6% ) ; Vol: 194tr VN30 : 803.46 (+1.7% ) ; Vol: 74tr HNXINDEX : 113.07 (+1.4% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 06/07/2020, hai sàn mua vào mạnh. Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Bảy 7, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 03.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 847.61 (+0.6% ) ; Vol: 173tr VN30 : 789.87 (+0.5% ) ; Vol: 43tr HNXINDEX : 111.55 (-0.1% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 03/07/2020, HSX mua vào, HNX bán ra. Ngày 30/06/2020, thị trường xác định đáy ngắn hạn gần nhất. Nắm giữ cổ phiếu, chưa mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Bảy 7, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 02.07.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 842.38 (-0.1% ) ; Vol: 191tr VN30 : 785.59 (-0.2% ) ; Vol: 54tr HNXINDEX : 111.61 (-0.1% ) ; Vol: 24tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 02/07/2020, phiên hai sàn bán ra nhẹ. Ngày 25/06/2020, thị trường dấu hiệu thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, không mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]