Tháng Mười Một 4, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 03.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 935.41 (+0.2% ) ; Vol: 319tr VN30 : 902.14 (+0.3% ) ; Vol: 111tr HNXINDEX : 138.58 (+1.2% ) ; Vol: 36tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 03/11/2020, thị trường mua vào khối lượng nhỏ. 28/10/2020, thị trường phá vỡ kênh lên, xác định đáy gần nhất. Thị trường xuất hiện các phiên mua vào liên tục, chưa tham gia vào thị trường sớm, […]
Tháng Mười Một 2, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 02.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 933.68 (+0.9% ) ; Vol: 298tr VNINDEX : 933.68 (+0.9% ) ; Vol: 298tr HNXINDEX : 136.87 (+1.1% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 02/11/2020, thị trường mua vào khối lượng nhỏ. 28/10/2020, thị trường phá vỡ kênh lên, xác định đáy gần nhất. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]
Tháng Mười Một 1, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 30.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: HNXINDEX : 134.37 (+0.2% ) ; Vol: 43tr VN30 : 892.55 (+0.7% ) ; Vol: 130tr HNXINDEX : 135.34 (+0.7% ) ; Vol: 34tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 30/10/2020, thị trường mua vào nhẹ. 28/10/2020, thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, […]
Tháng Mười Một 1, 2020
IBD VN - Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 29.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 919.08 (-0.2% ) ; Vol: 356tr VN30 : 886.68 (-0.2% ) ; Vol: 152tr HNXINDEX : 134.37 (+0.2% ) ; Vol: 43tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 29/10/2020, thị trường tiếp tục bán ra. 28/10/2020, thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]