Tháng Mười 8, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 08.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 918.84 (-0.1% ) ; Vol: 446tr VN30 : 869.82 (-0.1% ) ; Vol: 140tr HNXINDEX : 135.61 (-0.4% ) ; Vol: 66tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 08/10/2020, phiên thị trường bán ra, phân phối. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, do mật độ phân phối khá dày. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về […]
Tháng Mười 8, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 07.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 919.72 (+0.4% ) ; Vol: 496tr VN30 : 870.85 (-0.1% ) ; Vol: 157tr VN30 : 870.85 (-0.1% ) ; Vol: 157tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 07/10/2020, phiên thị trường bán ra. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: HTN, DVP, PGC, […]
Tháng Mười 8, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 06.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 915.67 (+0.1% ) ; Vol: 473tr VN30 : 871.37 (+0.4% ) ; Vol: 148tr HNXINDEX : 137.77 (+0.4% ) ; Vol: 58tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 06/10/2020, phiên thị trường mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VIB, MLS, […]
Tháng Mười 8, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 05.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 914.68 (+0.5% ) ; Vol: 421tr VN30 : 867.70 (+0.7% ) ; Vol: 115tr HNXINDEX : 137.19 (+1.7% ) ; Vol: 79tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 05/10/2020, phiên thị trường mua vào. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: MLS, DIG, VIB, […]