Tháng Tám 13, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 13.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 855.05 (+1.0% ) ; Vol: 236tr VN30 : 795.09 (+0.8% ) ; Vol: 62tr HNXINDEX : 116.87 (+0.7% ) ; Vol: 38tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 13/08/2020, thị trường hai sàn mua vào khá. Nhiều mã cổ phiếu chạy mạnh về đích, khả năng thị trường sắp chạm đỉnh ngắn hạn và có điều chỉnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. […]
Tháng Tám 12, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 12.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 846.92 (+0.5% ) ; Vol: 238tr VN30 : 788.42 (+0.5% ) ; Vol: 72tr HNXINDEX : 116.10 (-0.2% ) ; Vol: 38tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 12/08/2020, HSX mua vào, HNX bán ra. Nhiều mã cổ phiếu chạy mạnh về đích, khả năng thị trường sắp chạm đỉnh ngắn hạn và có điều chỉnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm […]
Tháng Tám 11, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 11.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 843.08 (-0.0% ) ; Vol: 227tr VN30 : 784.57 (+0.0% ) ; Vol: 60tr HNXINDEX : 116.30 (+2.3% ) ; Vol: 49tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 11/08/2020, HSX bán ra, HNX mua vào. Nhiều mã cổ phiếu chạy mạnh về đích, khả năng thị trường sắp chạm đỉnh ngắn hạn và có điều chỉnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm […]
Tháng Tám 10, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 10.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 841.46 (+0.2% ) ; Vol: 230tr VN30 : 782.15 (+0.1% ) ; Vol: 68tr HNXINDEX : 112.78 (-0.5% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 10/08/2020, HSX mua vào rồi bán ra cuối phiên (phân phối), HNX mua vào. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ […]