Tháng Một 23, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 23.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 23.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 687.15 (+0.89 0.13%)    KL: 88tr HNX-INDEX 83.01 (-0.23 0.28%)     KL: 23tr Cả 2 sàn bán ra nhẹ 2.Đánh giá: Phiên bán ra nhẹ, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV,  PHR,  BVH, CTD 4. Các mã đang về đích: ACB, REE => Đánh giá chung thị trường: […]
Tháng Một 22, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 20.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 20.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 686.26 (+3.95 0.58%)  KL: 80tr HNX-INDEX 83.24 (+0.36 0.43%)  KL: 19tr Cả 2 sàn mua vào 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV, DHG, PHR,  BVH, CTD 4. Các mã đang về đích: ACB, REE => Đánh giá chung thị trường: Thị […]
Tháng Một 22, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 19.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 19.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX: 682.31  (-0.1%)  KL: 69tr HNX-INDEX: 82.89   (-0.5%)  KL: 19tr Cả 2 sàn bán ra nhẹ 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV, DHG, PHR,  BVH. 4. Các mã đang về đích: ACB, REE => Đánh giá chung thị trường: Thị trường đang trong […]
Tháng Một 19, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 18.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 18.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX: 683.28  (-1.43  0.21%)  KL: 85tr HNX-INDEX: 83.3   (-0.64  0.76%)  KL: 21tr Cả 2 sàn bán ra nhẹ 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV, DHG, PHR,  BVH. 4. Các mã đang về đích: ACB, REE => Đánh giá chung thị trường: Thị trường đang […]