Tháng Một 9, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 09.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 09.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 682.57 (+2.77 0.41%)     KL: 88tr HNX-INDEX 82.70 (+0.61 0.74%)   KL: 26tr Cả 2 sàn mua vào nhẹ 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, HPG, HSG, PTB, HAX, VHC, HBC,  FPT, PVI, DCL, MCP, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, AMD, DHG, VNR, SMC, SZL, TLH, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC 4. Các mã đang về đích: MCP => Đánh giá […]
Tháng Một 6, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 06.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 06.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 679.80 (+3.99 0.59%) KL: 127tr HNX-INDEX 82.09 (+0.76 0.94%)  KL: 26tr HSX mua vào, HNX mua vào nhẹ 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VCS, CTD, VIS, REE, HPG, HSG, PTB, HAX, VHC, HBC, DAG, FPT, PVI, DCL, MCP, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, AMD, DHG, VNR, LHC, SMC, SZL, TLH, TRC 4. Các mã đang về đích: MCP => Đánh giá […]
Tháng Một 5, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 05.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 05.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 675.81 (+1.11 0.16%)  KL: 93tr HNX-INDEX 81.33 (-0.21 0.25%)  KL: 23tr HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VCS, CTD, VIS, REE, BMP, HPG, HSG, PTB, CSV, HAX, VHC, HBC, DAG, FPT, PVI, DCL, MCP, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, DBC, HCM, AMD, DHG, VNR. 4. Các mã đang về đích: MCP => Đánh giá chung […]
Tháng Một 4, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 04.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 04.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 674.70 (+2.69 0.40%)  KL: 92tr HNX-INDEX 81.53 (+0.13 0.16%)  KL: 24tr HSX mua vào, HNX bán ra nhẹ 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VCS, CTD, VIS, REE, BMP, HPG, HSG, PTB, CSV, HAX, VHC, HBC, DAG, FPT, PVI, DCL, MCP, SVC, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, DBC, HCM 4. Các mã đang về đích: MCP => Đánh giá chung thị trường: Thị […]