Tháng Một 13, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 13.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 13.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 685.06 (-1.90 0.28%)  KL: 82tr HNX-INDEX 83.34 (+0.05 0.06%)  KL: 24tr Cả 2 sàn tiếp tục bán ra 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, HPG, HSG, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, TLH, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI, ACB, BMI, CEO, CSV, DHG, PHR, BFC, BVH. 4. Các mã đang về đích: MCP […]
Tháng Một 12, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 12.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 12.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 686.96 (-0.20 0.03%)  KL: 103tr HNX-INDEX 83.29 (-0.20 0.24%)  KL: 23tr Cả 2 sàn bán ra, HSX phiên phân phối 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, HPG, HSG, PTB, HAX, VHC, HBC,  FPT, PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, AMD, DHG, SMC, SZL, TLH, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI, ACB, BMI, CEO, CSV, DHG, PHR, FPT 4. Các mã đang […]
Tháng Một 11, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 11.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 11.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 687.16 (+6.09 0.89%)  KL: 96tr HNX-INDEX 83.49 (+0.43 0.52%)  KL: 20tr Cả 2 sàn mua vào 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, HPG, HSG, PTB, HAX, VHC, HBC,  FPT, PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, AMD, DHG, SMC, SZL, TLH, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI, ACB, BMI, CEO, CSV, DHG, PHR, FPT 4. Các mã đang về đích: MCP […]
Tháng Một 10, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 10.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 10.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 681.07 (-1.50 0.22%)    KL: 80tr HNX-INDEX 83.06 (+0.36 0.43%)  KL: 28tr HSX bán ra nhẹ, HNX mua vào nhẹ 2.Đánh giá: Phiên bán ra nhẹ, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, HPG, HSG, PTB, HAX, VHC, HBC,  FPT, PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, AMD, DHG, VNR, SMC, SZL, TLH, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI 4. Các mã đang về đích: MCP […]