Tháng Tám 20, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 19.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 851.21 (+0.6% ) ; Vol: 215tr VN30 : 789.41 (+0.3% ) ; Vol: 51tr HNXINDEX : 119.19 (+1.9% ) ; Vol: 52tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 19/08/2020, thị trường mua vào nhẹ. Nhiều mã cổ phiếu chạy mạnh về đích, khả năng thị trường sắp chạm đỉnh ngắn hạn và có điều chỉnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ […]
Tháng Tám 18, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 18.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 846.43 (-0.4% ) ; Vol: 183tr VN30 : 786.95 (-0.6% ) ; Vol: 42tr HNXINDEX : 117.02 (-0.2% ) ; Vol: 40tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 18/08/2020, thị trường hai sàn tiếp tục bán ra. Nhiều mã cổ phiếu chạy mạnh về đích, khả năng thị trường sắp chạm đỉnh ngắn hạn và có điều chỉnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh […]
Tháng Tám 17, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 17.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 850.15 (-0.1% ) ; Vol: 216tr VN30 : 791.54 (-0.1% ) ; Vol: 57tr HNXINDEX : 117.21 (+0.8% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 17/08/2020, thị trường hai sàn bán ra. Nhiều mã cổ phiếu chạy mạnh về đích, khả năng thị trường sắp chạm đỉnh ngắn hạn và có điều chỉnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. Nắm […]
Tháng Tám 14, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 14.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 850.74 (-0.5% ) ; Vol: 285tr VN30 : 791.98 (-0.4% ) ; Vol: 86tr HNXINDEX : 116.23 (-0.5% ) ; Vol: 49tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 14/08/2020, thị trường hai sàn bán ra khá. Nhiều mã cổ phiếu chạy mạnh về đích, khả năng thị trường sắp chạm đỉnh ngắn hạn và có điều chỉnh. Ngày 03/08/2020, thị trường xác nhận kênh lên. […]