Tháng Mười Hai 19, 2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 19.12.2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 19.12.2016 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 674.33 (-0.83 0.12%)  KL: 107tr HNX-INDEX 79.94 (+0.23 0.28%)   KL: 33tr VNIndex bán ra nhẹ, HNX mua vào nhẹ 2.Đánh giá: Phiên bán ra nhẹ trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ) 3. Các mã breakout gần đây: HID, INN, VCS, CTD, SDI, VIS, DSN, REE, VC3, BMP, HPG, HSG, KDC, VIC, VND, PTB: Vẫn đang hoạt động OK. 4. Các mã đang về đích: HID BHN đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường đang […]
Tháng Mười Hai 16, 2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 16.12.2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 16.12.2016 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 675.16 (+9.24 1.39%) KL: 177tr (vol cao) HNX-INDEX 79.71 (+0.86 1.09%)  KL: 33tr Cả 2 sàn mua vào khá mạnh, vol VNindex cao (trong đó STB, HQC đóng góp 33tr cổ) 2.Đánh giá: Phiên lên khá mạnh trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ) 3. Các mã breakout gần đây: HID, INN, BHN, VCS, CTD, SDI, VIS, DSN, REE, VC3: Vẫn đang hoạt động OK. 4. Các mã đang về đích: HID, BHN => Đánh giá chung thị […]
Tháng Mười Hai 16, 2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 15.12.2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 15.12.2016 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX: 665.92   (0.78  0.12%) KL: 107tr HNX-INDEX: 78.85   (0.28  0.36%)  KL: 34tr Cả 2 sàn mua vào, vol trung bình, phiên lên trong xu hướng lên nhẹ 2.Đánh giá: Thị trường xác định lên (nhẹ), NĐT có thể giải ngân 20-30% trong tổng số vốn đầu tư để mua vào cổ phiếu. 3. Các mã breakout gần đây: HID, INN, BHN, VCS, CTD, SDI, VIS, DSN, CSC, SDI: Vẫn đang hoạt động OK. 4. Các mã đang về đích: HID, BHN => Đánh […]
Tháng Mười Hai 15, 2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 14.12.2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 14.12.2016 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 665.14 (10.48 1.60%) KL: 193tr HNX-INDEX 78.57 (0.69 0.89%)  KL: 40.8tr Cả 2 sàn mua vào mạnh, đặc biệt Vnindex mua vào tốt, nếu xét dưới góc độ kỹ thuật thì đây có thể coi là một phiên FTD (ngày lấy đà), tuy nhiên nên thận trọng vì trong 193tr vol đó, có đến gần 80tr của HQC; HNXindex là phiên lên đầu tiên trong xu hướng xuống 2.Đánh giá: Thị trường xác định lên (nhẹ), NĐT có thể giải […]